اعزام تانکر آبرسانی سیار از زنجان به شهرهای همدان و شهرکرد و اصفهان

وی افزود: افزون بر این، با مشارکت شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان زنجان، 10 هزار بطری آب نیز به شهرکرد ارسال شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ادامه داد: هم اکنون دو واحد اکیپ امدادی همراه با یک دستگاه تانکر آبرسان سیار در شهر همدان مستقر بوده و به مشترکین همدانی شرکت آب و فاضلاب خدمات ارائه می کنند.

این مسئول بیان داشت: پیش از این یک واحد اکیپ آبرسانی سیار شرکت آبفا استان زنجان نیز به مدت 5 روز به شهر اصفهان اعزام شده بود.

انتهای خبر