اعتراف وزیر ارتباطات

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در پاسخ به یکی از کاربران درباره فیلتربودن سایت «توییچ» نوشت: فیلتر شدن یا برداشتن فیلتر جزو اختیارات وزارتخانه نیست. در خصوص توییچ هم همین‌طور.

وزیر ارتباطات : فیلتر یا برداشتن فیلتر در اختیارات وزارت ارتباطات نیست

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱