اعتراف مرد 50 ساله به قتل همسر32 ساله اش/ از بس سرش توی گوشی بود به او مشکوک شدم

با ورود تیم جنایی به محل، آنها با جسد زن 32 ساله در راه پله‌های منتهی به پشت بام مواجه شدند. ماجرا از این قرار بود که مقتول به همراه دختر و دو پسر و شوهرش در آن خانه زندگی می‌کرد اما روز حادثه وقتی فرزندانش به خانه برگشتند و متوجه شدند مادرشان در خانه نیست به تلفن همراه مادرشان زنگ زدند که با شنیدن صدای زنگ تلفن همراه او از راه پله‌ها به آنجا رفتند و با جسد مادرشان رو به رو شدند.