اعتراف دو جوان سارق در مشهد

چند روز قبل دو  سارق جوان  زندانی، با صدور دستوری ویژه از سوی قاضی شعبه 215 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، راهی کلانتری آبکوه مشهد شدند تا تحقیقات درباره یکی از گوشی های مشکوک به سرقت ادامه یابد که متهم ادعا می کرد گوشی مذکور به خودش تعلق دارد.

اما بررسی های تخصصی با استعلام از سامانه همیاب 24 بیانگر آن بود که گوشی تلفن یاد شده از استان مازندران سرقت شده است. تحقیقات غیرمحسوس افسران دایره تجسس کلانتری آبکوه بیانگر آن بود که سارقان، آخر شهریور سال گذشته پس از تخریب قفل در سمت شاگرد یک  خودرو  در شمال کشور، گوشی تلفن مذکور را به همراه اموال دیگری سرقت کرده اند.

دستبرد دزدان به خودروی مالباخته

در همین حال مالباخته دیگری توسط نیروهای کلانتری آبکوه شناسایی شد که دزدان به خودروی وی در بولوار شهید ساجدی دستبرد زده و جاکارتی آهن ربایی را به همراه یک قطعه «من کارت» و «  کارت بانکی  » به سرقت برده اند.

شاکی این پرونده که جاکارتی آهن ربایی خود را در میان اموال کشف شده از دزدان داخل خودرو شناسایی کرده بود، در این باره گفت: خودروام را در حاشیه بولوار شهید ساجدی پارک کرده بودم که سارقان با تخریب قفل سمت شاگرد، همه اموال قابل حمل را سرقت کرده بودند که ماجرای آن به پلیس 110 گزارش شده است.

در حالی که تحقیقات پلیس درباره سرقت های دیگر متهمان وارد مرحله جدیدی شده بود آنان به فروش برخی گوشی های سرقتی در منطقه خواجه ربیع مشهد نیز اعتراف کردند. ولی مدعی بودند که بعضی از گوشی ها را هم در خیابان پیدا کرده اند.

بنا براین با توجه به اهمیت موضوع و صدور دستوری از سوی سرهنگ ابراهیم خواجه پور (رئیس کلانتری آبکوه) بررسی های افسران دایره تجسس درحالی به شیوه تخصصی ادامه یافت که  شاکیان  دیگری هم آن ها را شناسایی کردند ولی متهمان مدعی بودند تنها سرقت هایی را می پذیرند که تصاویر آنان توسط دوربین های مدار بسته ثبت و ضبط شده است.

ادعاهای متهمان در حالی بیان می شود که شیوه و شگرد سارقان با سرقت های مذکور مطابقت دارد به همین دلیل تحقیقات این پرونده وارد مرحله جدیدی شده است.