اعتبار اولیه پروژه راه‌آهن استان ۶۴۰ میلیارد تومان است


اعتبار اولیه پروژه راه‌آهن استان ۶۴۰ میلیارد تومان است

مدیرکل راه و شهرسازی گفت: ساخت پروژه راه‌آهن یکی از مطالبات بحق مردم استان ایلام است که سالهاست از مرزهای کشور دفاع می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ایلام، عبدالله بهادری با بیان اینکه ۱۷ کیلومتر این پروژه از سمت اسلام‌آباد آغاز شده و پیمانکار هم‌اکنون مشغول فعالیت است گفت: طول این پروژه از اسلام آباد تا شهرستان چوار ۷۵ کیلومتر است و در قالب چهار قطعه ۱۷ کیلومتری که یک قطعه از طرف روستای چالاوبکر کرمانشاه آغاز و مطالعات ۲ قطعه میانی نیز تمام شده و کلنگ ایستگاه ۱ به طول ۱۷ کیلومتر امروز از سمت شهرستان چوار به سمت ایوان به زمین زده شده که به ایستگاه‌های دیگر متصل خواهد شد.

بهادری با بیان این‌که برآورد اعتبار اولیه پروژه راه‌آهن استان برای ۱۷ کیلومتر ۶۴۰ میلیارد تومان است خاطرنشان کرد: این پروژه شامل ایستگاه شماره ۱ شهرستان چوار، ایستگاه شماره ۲ در شهرستان ایوان با ۳۴ دستگاه ابنیه، ۱ پل بزرگ و تونلی به طول ۲ هزار و ۷۰۰ متر است.

مدیرکل راه شهرسازی استان ایلام خاطرنشان کرد: ساخت این پروژه نیازمند ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب خاک‌برداری، ۱ میلیون و۱۰۰ هزار مترمکعب خاک‌ریزی و ۶۷ هزار مترمکعب بتن‌ریزی است.

این مسئول با بیان اینکه ساخت این پروژه یکی از مطالبات بحق مردم استان ایلام است که سالهاست از مرزهای کشور دفاع می‌کنند اظهار داشت: ایلام یکی از معدود استان‌هایی است که هنوز به شبکه ریلی کشور متصل نشده است.

بهادری در ادامه بیان داشت: امید است با نگاه مثبت وزارت راه و شهرسازی به استان ایلام پروژه راه‌آهن استان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا شاهد تحقق بکی از مطالبات بحق مردم استان باشیم.