اطمینانی که قالیباف به نمایندگان مجلس داد

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: به هیچ عنوان هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر آرای نمایندگان از سیستم مجلس بیرون نرفته است.

وی تاکید کرد: بنده مسئولم که آرای نمایندگان را حفظ کنم و به طور قطع این کار را انجام داده و می‌دهم.

هیچگونه اطلاعاتی مبنی بر آرای نمایندگان از سیستم مجلس بیرون نرفته است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه مربوط به حدود ۴۰ روز قبل است، گفت: ممکن است در رسانه‌ها اسامی موافقان و مخالفان این تحقیق و تفحص منتشر شده باشد.

قالیباف تصریح کرد: بنده شرعا مسئولم که امنیت آرای نمایندگان اعم از آرای ورقه ای و آرای الکترونیکی را حفظ کنم و قطعاً حفظ کردم.