اصولی: دلایل کامرانی فر برای لغو مجمع فدراسیون مورد قبول هیات رئیسه نبود

احسان اصولی درباره برگزاری مجمع فوتبال پس از اعلام لغو این مجمع اظهار داشت: هیچ کدام از اعضای هیات رئیسه در جریان اعلام لغو انتخابات نبودند و این موضوع با ابتکار خود حسن کامرانی فر انجام شد.

وی افزود: بلافاصله جلسه‌ای فوق العاده و فوری را تشکیل دادیم. ادله، دلایل و مستندات را از کامرانی فر خواستیم و هیات رئیسه پس از گفت و گوهایی که در این جلسه داشتیم به این جمع بندی رسید که جلسه فردا به قوت خودش باقی بماند. الان ساعت ۵ صبح است و حدود چهار ساعت دیگر مجمع برگزار می شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره دلایلی که کامرانی فر برای لغو مجمع در برنامه فوتبال برتر مطرح کرد و البته توضیحات کاملی هم نداد و آیا ورود ناظران فیفا و AFC سبب شد هیات رئیسه برای لغو این تصمیم جلسه فوری تشکیل بدهد، عنوان کرد: هیچ کدام از دلایلی که کامرانی فر مطرح کرد مورد پذیرش هیات رئیسه نبود.

اصولی درباره اینکه آیا حسن کامرانی فر پس از وتوی تصمیمش از سمت خود استعفا کرده است، توضیح داد: هنوز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

۴۱۴۱