اصلاحات اقتصادی رئیسی با قیمت ها چه کرد؟

نظر شما در این‌باره چیست؟ در ادامه کامنت بگذارید و نظر بدهید.