اسیر فلسطینی بعد از 170 روز اعتصاب غذای خود را شکست

عواوده که بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت به سر می‌برد، بدلیل بازداشت بی دلیل خود دست به اعتصاب غذا زده و خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده بود و اکنون به نظر می‌رسد مقامات تل آویو سرانجام در برابر درخواست این اسیر فلسطینی عقب نشینی کرده اند.

وکیل این اسیر فلسطینی در عین حال گفته است که عواوده تا زمان آزادی در ۲ اکتبر، برای مداوا در بیمارستان خواهد ماند.

عواوده، ۴۰ ساله، اندکی پس از دستگیری در دسامبر ۲۰۲۱ در اعتراض به نگهداری بدون اتهام و عدم محاکمه، اعتصاب غذا را آغاز کرد.

طی چند هفته گذشته همزمان با ادامه اعتصاب غذای عواوده خبرهای مختلفی درباره وخامت وضعیت او منتشر شده بود و اکنون نیز وکیل این اسیر فلسطینی گفته است که عواوده ماه‌هاست که فقط با آب زندگی می‌کند و ضروری او با وجود پایان اعتصاب غذا برای مداوا در بیمارستان بماند.

عواوده فقط یکی از هزاران زندانی فلسطینی است که در «بازداشت اداری» به سر می‌برد. بازداشت موسوم به «اداری» در واقع سیاست دستگیری بدون تفهیم اتهام است. این روش به مقام‌های رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد فلسطینی‌ها را بدون دلیل و تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه تا ۶ ماه زندانی کنند و دوران حبس این زندانیان برای مدت زمان نامحدود قابل تمدید خواهد بود. بیش از ۷ هزار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند و بر اساس گزارش‌های منتشر شده بسیاری از آنان در قالب به اصطلاح «بازداشت اداری» زندانی شده‌اند. همچنین در خارج از زندان نیز، استفاده بیش از حد زور و عملیات نظامی توسط رژیم صهیونیستی، سبب شهادت و زخمی شدن غیر نظامیان فلسطینی از جمله کودکان و زنان شده است.