اسکوچیچ 50 نفر را به تیم ملی دعوت کرد

مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال توضیحاتی به شرح زیر درباره حضور بازیکنان این تیم در سفارت اتریش برای دریافت ویزای این کشور ارائه کرد:

در خصوص ماجرای امروز و حضور برخی بازیکنان کشورمان جهت انگشت نگاری، باید اذعان داشت که این به معنای حضور در فهرست نهایی اردوی آماده سازی اتریش نیست. با توجه به قواعد صدور ویزای شینگن و نبود زمان کافی، یک فهرست ۵۰ نفره به سفارت اتریش در کشورمان داده شده است.

با توجه به فهرست ۵۰ نفره مذکور و زمان بندی اعلامی توسط سفارت اتریش، بازیکنان شاغل در کشورمان که فاقد ویزای شینگن بودند، در دو گروه جهت طی مراحل اداری حاضر خواهند شد. در نتیجه، طی کردن روال اداری صدور ویزا، به معنای حضور در فهرست نهایی اردوی شهریور نیست.

عدم حضور لژیونرها به دلیل این است که یا دارای ویزای شینگن هستند یا در کشور دیگری حضور دارند که امکان دریافت ویزا را در آنچه دارند. در نتیجه، روال دریافت ویزا آنها به گونه دیگری است که نیاز به حضور در کشورمان ندارد. البته قرار داشتن در فهرست نهایی، منوط به نظر کادرفنی است.

258 258