اسکوچیچ فردا برکنار می‌شود؟

بدون شک انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال بیشتر از آنکه برای خود کاندیدها استرس آور باشد برای دارگان اسکوچیچ استرس دارد. این انتخابات با ۳ کاندید مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیز محمدی برگزار می‌شود.

جدا از عزیز محمدی که در خصوص تیم ملی موضع بی طرفی دارد، اگر میرشاد ماجدی رای نیاورد و مهدی تاج رییس فدراسیون شود، احتمال اینکه سرمربی کروات از جام جهانی قطر محروم شود بسیار زیاد است. تاج از روزی که نامزد ریاست فدراسیون شد، صراحتا از آوردن کارلوس کی‌روش برای هدایت تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفته است.

با این حال اسکوچیچ تا فردا که رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شود بیشترین استرس را خواد داشت تا مبادا از هدایت تیم ملی ایران کنار گذاشته شود.

بیشتر بخوانید:

257 251