استفاده از هوش مصنوعی، حربه جدید اداره مالیات فرانسه برای شناسایی استخرهای خصوصی

مالیات استخرهای خصوصی در سالهای اخیر افزایش یافته است. دلیل اصلی آن تغییرات اقلیمی و اصلاح قوانین مالیاتی عنوان شده است. 

براساس گفته های اداره مالیات فرانسه روش اصلی شناسایی از طریق تصاویر هوایی صورت می گیرد. این نرم افزار بررسی می کند ببیند استخرهای سرپوشیده و باز خصوصی آیا در محاسبات ناظران مالیاتی منظور شده اند یا نه؟  

دولت فرانسه تاکنون از این نرم افزارتنها در بخشی از مناطق کشور بویژه در استانهای جنوبی و شرقی استفاده کرده است. 

اما به گفته روزنامه «لوپاریزین» قراراست بزودی از این نرم افزار شناسایی که به هوش مصنوعی مجهز است در تمامی مناطق کشور استفاده شود.

به گفته مقامات اداره مالیات، تاکنون این نرم افزار بیش از ۲۰ هزار استخر شنای خصوصی را شناسایی کرده و مالکان مجبور به پرداخت مالیات و جریمه شده اند.

این نرم افزار با مشارکت شرکت «کوپجمینی» و گوگل، طراحی و در دسترس ماموران اداره مالیات فرانسه قرارگرفته است.

این مالیات ها یکی از مهم ترین منابع شهرداریها در فرانسه هستند.

تخمین زده می شود که پس از راه اندازی و استفاده از نرم افزار مجهز به هوش مصنوعی در سراسر کشور سالانه نزدیک به ۴۰ میلیون یورو درآمد مالیاتی به بودجه شهرداریها اضافه شود.