استعفای کامرانی‌فر از دبیرکلی فدراسیون فوتبال

حسن کامرانی‌فر، یک روز پس از انتخابات فدراسیون فوتبال از دبیرکلی این فدراسیون اعلام کناره‌گیری کرد.

کامرانی‌فر روز گذشته بسیار خبرساز بود و بعد از اعلام لغو انتخابات و در نهایت وتوی تصمیمش توسط هیات رییسه، اقدام به برگزاری انتخابات طبق مسوولیت قانونی خود کرده بود. 

با این حال او با روی کار آمدن مهدی تاج و مدیران جدید در هیات رییسه، از سمت خود کناره‌گیری کرد. 

کامرانی‌فر در دوره ریاست شهاب‌الدین عزیزی خادم به عنوان سرپرست دبیرکلی انتخاب و در نهایت توسط هیات رییسه به این مسئولیت منصوب شد و تا پایان دوره سرپرستی ماجدی عهده‌دار این منصب بود.