ارسال دومین گزارش دوماهه از اجرای بودجه کل کشور

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف