ارتحال حکیم مکتب تهران

آیت‌الله سعادت مصطفوی از لحاظ فلسفی و حکمی در مدرسه فلسفی تهران (مکتب تهران) شناخته می‌شدند که نزد بزرگانی نظیر محمد تقی آملی، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، محمد حسین ثقفی تهرانی نجفی، محمد علی حکیم تشکر شیرازی فلسفه و حکمت فرا گرفته بودند.

عضو هیئت علمی و مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)، عضو رسمی کمیته گزینش استاد و برنامه ریزی وزارت علوم، ریاست دانشکده الهیات دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ریاست دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)، سرپرستی کاخ نیاوران از طرف امام خمینی(ره) ازجمله فعالیت‌های وی بود.

آیت‌الله مصطفوی متخصص و متمرکز در فلسفه مشاء بودند و یکی از شاخص‌ترین متفکران فلسفی معاصر ایران در زمینه فلسفه ابن‌سینا به شمار می‌رفتند. دو کتاب «شرح الهیات نجات شیخ الرییس ابوعلی سینا» و «شرح نمط سوم اشارات و تنبیهات ابن سینا به فارسی مبسط و تفصیلی» جزء آثار ماندگار این استاد فقید فلسفه اسلامی به شمار می‌رود.

دکتر مهدی محقق استاد نامدار فلسفه و علوم اسلامی درباره تحقیقات مرحوم مصطفوی در باب حکمت مشاء چنین می‌گوید: تقریراتی که ابن سینا نوشته و به همت استاد مصطفوی منتشر شده واقعا غنیمت است چون هر کسی نمی‌تواند عربی بخواند. دکتر غلامرضا اعوانی رئیس اسبق موسسه حکمت و فلسفه ایران نیز درباره مرحوم مصطفوی چنین می‌گوید: تلاش‎‌های آیت‌الله مصطفوی و کتاب‌هایی که ایشان نوشته گویای این مطلب است که حکمت در سرزمین ایران هنوز زنده است؛ موضوعی که آن را در جای دیگری نمی‌بینیم.

شایان ذکر است که آیت‌الله سعادت مصطفوی تا پیش از اوج گرفتن بیماری به مدت سه دوره ریاست گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق را بر عهده داشتند. ایشان همچنین به مدت 9 سال ریاست دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق و بعد از آن به مدت چهار سال ریاست دانشکده الهیات دانشکده الهیات دانشگاه تهران را برعهده داشتند.

مرحوم مصطفوی از روحانیون انقلابی نیز به شمار می‌رفتند و در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سرپرستی کاخ نیاوران را از طرف حضرت امام خمینی(ره) به مدت قریب به ۶ سال بر عهده داشتند.

65