اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای دانش بنیان ها


اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای دانش بنیان ها

با حضور وزیر اقتصاد و معاون فناوری ریاست جمهوری تفاهمنامه اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان بین بانک ها و صندوق نوآوری و شکوفایی و معاون فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

به گزارش خبرگزاری موج ،  با حضور وزیر اقتصاد و معاون فناوری ریاست جمهوری تفاهمنامه اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان بین بانک ها و صندوق نوآوری و شکوفایی و معاون فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در این مراسم با اشاره به اینکه زمینه های شکل گیری قانون ۱۸ جهش تولید پیش از شکل گیری این مجلس تدوین شده بود، گفت: پس از آن در مجلس ماده ۱۸ سیقل پیدا کرده، در شرایط کنونی موضوع تامین مالی برای پروژه های دانش بنیان اهمیت ویژه ای دارد و تجربه کشور در سال های در بخش تامین مالی گاهی موفق و گاهی ناموفق بوده است.

خاندوزی با بیان اینکه نظام بانکی در یک برهه زمانی از دست سیاست گذاران خارج شده بود، افزود: هیچوقت دانش بنیان ها نتوانسته بودند از منابع بانکی استفاده کنند زیرا سرمایه بانک ها بیشتر وارد پروژه های نفتی و…می شده است.

او با بیان اینکه فناوری باید براساس نیاز کشور عمل کنند، اظهار کرد: در بخش شورای راهبردی دانش بنیان باید برنامه ها به گونه ای باشد که فناوری های روز دنیا در کشور دنبال شود.

دهنوی نماینده مجلس در این نشست با تاکید بر اینکه بانک ها باید در بخش دانش بنیان ها سرمایه گذاری کنند، گفت: از آنجایی که سرمایه گذاری در بخش دانش بنیان توجیه پذیر است به طور قطع سرمایه گذاری در این بخش می تواند منافع زیادی عاید بانک ها کند و مشکل دانش بنیان هم برطرف شود.

براساس گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، ماده ۱۸ به بانک ها اجازه می دهد در صورت همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی می توانند در همه پروژه های کشور مشارکت کنند.