اخاذی از مرد تاجر به سبک سریال یاغی

 دیروز مرد تاجری با حضور نزد بازپرس کشیک دادسرای ناحیه ۳۴ تهران از سه مرد‌ ‌ شکایت کرد و گفت‌: چند روز پیش در خانه‌ام در شمال تهران تنها بودم که دوستم و دو همراهش به خانه‌ام آمدند.

برای پذیرایی به آشپزخانه رفتم که آنها با چاقو به من حمله‌ور شده، مرا در اتاقی زندانی وبعد دست و پایم را با پارچه و چسب بستند. چون پول و طلایی پیدا نکردند‌، با چاقو دستم را زخمی و تهدیدم کردند دستانم را قطع می‌کنند.

آنها دستگاه کارتخوان بانکی آورده بودند و از کارت‌های بانکی‌ام ۱۰۰‌میلیون تومان برداشت و ساعت مچی ۱۰۰میلیون تومانی‌ام را  هم سرقت کردند. با شکایت این مرد‌، متهمان تحت تعقیب پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.