اتحادیه اروپا: نظرات ایران و آمریکا درباره متن پیشنهادی توافق هسته ای منطقی است

جوزپ بورل با اشاره به موضوع برجام و تصمیمات طرفین گفت: نظرات تهران و واشنگتن درباره متن پیشنهادی توافق هسته ای دریافت کردم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: نظرات ایران و آمریکا درباره متن منطقی است و زمینه مشترکی برای سندی وجود دارد که ملاحظات همه را دربربگیرد.