آیا امکان دارد مردان در عقد موقت مهریه ندهند؟

 

IMG_20220827_231600_464

IMG_20220827_231604_321

IMG_20220827_231607_432

IMG_20220827_231609_399