آواز نهنگ ها ۸۰۰۰ کیلومتر بسامد دارد!

نهنگ‌های گوژپشت یا نهنگ‌های کوهان‌دار نر آوازی تکراری می‌خوانند که به صورت اجتماعی آموخته می‌شود. این آواز از ساختارهایی تشکیل شده است که شبیه نت‌ها و سمفونی‌های موسیقی کلاسیک است. این آهنگ همچنین بخشی از انتقال فرهنگی است که در این پستانداران مشاهده شده است و بیشتر نرهای یک جمعیت همین آواز را می‌خوانند.

این آوازها در طول سالیان، تکامل می‌یابند، اما سرعت این تکامل آهسته و قابل اندازه‌گیری است. با این حال، محققان متوجه تحولات ناگهانی این آوازها در اقیانوس آرام جنوبی شدند، جایی که گروه‌های نهنگ‌ها به طور کامل و سریع آوازهای خود را تغییر دادند.

نهنگ گوژپشت یا نهنگ کوهان‌دار(Humpback whale) جانوری آبزی است که به خانواده آب‌بازسانان و تیره آب‌بازسانان بی‌دندان تعلق دارد. نهنگ‌های گوژپشت بالغ تا حدود ۱۲ تا ۱۶ متر طول و وزنی حدود ۳۶ هزار کیلوگرم دارند. نهنگ‌های گوژپشت در سراسر آب‌های اقیانوسی جهان یافت می‌شوند و هر ساله ۲۵ هزار کیلومتر مهاجرت می‌کنند.

انقلاب در آواز نهنگ‌های گوژپشت

محققان برای درک اینکه دقیقاً چه چیزی باعث این پدیده شده است، شروع به تجزیه و تحلیل آواز نهنگ‌ها از مناطق مختلف اقیانوس آرام جنوبی کردند. در سال ۲۰۱۱، “الن گارلند” از مؤسسه اقیانوس‌های اسکاتلند در دانشگاه سنت اندروز دریافت که مضامین متمایز مربوط به جفت‌گیری که در سواحل استرالیا ضبط شده بود، در پلی‌نزی فرانسه در فاصله حدود ۳۷۰۰ مایلی (۶۰۰۰ کیلومتری) آن منطقه نیز شنیده می‌شود.

وی برای تعیین اینکه آیا این آوازها از استرالیا تا آنجا سفر کرده‌اند یا نه، با محققان دانشگاه “سن فرانسیسکو دی کیتو” در اکوادور همکاری کرد و داده‌های صوتی را از استرالیا و همچنین از پلی‌نزی فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ جمع‌آوری کرد. سپس آن‌ها تجزیه و تحلیل‌ها را روی شباهت‌های این ضبط‌ها برای تعیین شباهت این دو آواز انجام دادند.

آنها در کمال تعجب دریافتند که سه آواز مجزا در آب‌های پلی‌نزی در سال ۲۰۱۶ و سپس در اکوادور در سال ۲۰۱۸ ظاهر شد که نشان می‌دهد این آواها به سمت شرق حرکت می‌کنند.

چرا این موضوع مهم است؟

“گارلند” می‌گوید: این نوع آوازهای جدید کاملاً متفاوت هستند. آنها از صداهای یکسانی تشکیل شده‌اند، اما تنظیم آنها بسیار متفاوت است. این تغییرات فرهنگی آن هم اینچنین سریع در هیچ گونه‌ی جانوری دیگر دیده نمی‌شود. این تغییر خیلی سریع اتفاق افتاده است.

“گارلند” و همکارانش می‌گویند زمانی که گروه‌های نهنگ‌های همسایه بین محل پرورش و تغذیه‌شان مهاجرت می‌کنند، از محدوده صوتی یکدیگر عبور می‌کنند و این آوازها پخش می‌شود.

“گارلند” با همکاری سایر گروه‌های تحقیقاتی در حال بررسی است که آیا می‌توان انتقال این آواز را فراتر از حوضه اقیانوس آرام جنوبی نیز ردیابی کرد. احتمال زیادی وجود دارد که چنین باشد و راه را برای انتقال فرهنگی آواز و فرهنگ آوازی نهنگ‌ها در نیم‌کره جنوبی نزدیک به قطب جنوب هموار کند، چیزی که تاکنون فقط برای تمدن بشری فرض می‌شد.

محققان می‌گویند درک نحوه انتقال آواز نهنگ‌ها به بهبود درک ما از تکامل ارتباطات و گفتار در انسان نیز کمک خواهد کرد.

این مطالعه در مجله Royal Society Open Science منتشر شده است.