آمار شغل‌های ایجاد شده در کشور از زبان سخنگوی دولت

سخنگوی و رییس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: سال گذشته ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شد و اطلاعات تمامی افراد شاغل مشخص و قابل استناد است.

علی بهادری جهرمی روز جمعه در نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی لرستان اظهار کرد: با رویه ای که دولت با حمایت و همراهی مردم در پیش گرفته است نتیجه ای جز موفقیت به دست نخواهد آمدو پس از گذشت یکسال از عمر دولت سیزدهم، شاهد این موضوع هستیم که کشور در مسیر درست و جهت مثبت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم با این رقم از اشتغال زایی نشان داد که به شعار خود یعنی ایجاد یک میلیون شغل در سال تا حد بسیار زیادی عمل کرده است.

سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی پنج درصد در یک سال گذشته در شرایطی که همین عدد در دهه گذشته صفر بود تاییدی بر این ادعا است، گفت: کاهش تورم از ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته به ۴۲درصد در شهریورماه جاری نشان‌دهنده مسیر حرکت صحیح دولت است.

بهادری جهرمی بیان کرد: شعار دولت سیزدهم باهم بودن و در کنار مردم بودن است و قطعا برای تدوین برنامه ها از این ظرفیت ها در تمامی استان ها استفاده خواهد شد، امروز کشور ما نیازمند حضور پویای فعالان فرهنگی، علمی و اجتماعی در کنار دولت برای مقابله با تهاجم اقتصادی و فرهنگی است.

 وی همچنین به تاثیر وارونه جلوه دادن اخبار توسط رسانه های معاند اشاره کرد و گفت: این کار رسانه های معاند نظام برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی است، فعالان فرهنگی و اجتماعی علاوه بر تبیین اقدامات مثبت، برای مبارزه با این اقدام نیز تلاش کنند.

سخنگوی دولت گفت: شفاف سازی شعار دولت سیزدهم بوده و دولت در مسائل مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و رسانه بازگشت به مردم داشته است، دولت، دولت انقلاب اسلامی است و همه باید در کنار هم مشکلات را رفع و نقاط قوت را تقویت کنیم تا مسیر درستی که در طول یکسال گذشته در آن قرار گرفته ایم به سرانجام برسد.