آماده باش اورژانس استان پس از زلزله ساوه

بهروز ایران نژاد، گفت: با توجه به وقوع زلزله ۳.۶ دهم ریشتر در منطقه غرق آباد حوالی روستاهای حقانیه و اسماعیل آباد، پایگاه های اورژانس زمینی و اتوبوس آمبولانس و همچنین بالگرد اورژانس هوایی استان به حالت آماده باش کامل در آمده اند.

بر اساس گزارش EOC علوم پزشکی ساوه تا کنون این زمین لرزه خسارتی در پی نداشته و تیم ارزیاب اورژانس ساوه جهت بررسی بیشتر موضوع در محل حضور دارد.