آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس/ ۳ ایستگاه در وضعیت قرمز ثبت شد


آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس/ ۳ ایستگاه در وضعیت قرمز ثبت شد

کیفیت هوای اصفهان امروز ششم شهریورماه با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۹هوای اصفهان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۱۰، انقلاب با شاخص ۱۱۰، رودکی با شاخص ۱۲۳، فرشادی با شاخص ۱۴۲، فیض با شاخص ۱۰۴، کاوه با شاخص ۱۴۹ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۱۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

امروز کیفیت هوا در ایستگاه‌های باهنر با شاخص ۱۵۵، جی با شاخص ۱۸۱ و میرزاطاهر با شاخص ۱۷۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده است.

همچنین ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین با شاخص ۹۶ و رهنان با شاخص ۸۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

گفتنی است؛ دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۵۳ و سجزی با شاخص ۵۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) و مبارکه با شاخص ۳۷ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.