آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس/ ایستگاه کاوه در وضعیت قرمز


آلودگی هوای اصفهان برای گروه های حساس/ ایستگاه کاوه در وضعیت قرمز

کیفیت هوای اصفهان امروز سیزدهم شهریورماه با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۱ هوای اصفهان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز در احمدآباد با شاخص ۱۲۰، استانداری اصفهان با شاخص ۱۰۷، پروین با شاخص ۱۱۹، رودکی با شاخص ۱۱۷ و رهنان با شاخص ۱۱۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه کاوه با شاخص ۱۹۶ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاه میرزا طاهر با شاخص ۷۲ در وضعیت سالم (زرد) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرارگرفتن روی عدد ۵۸، سجزی با شاخص ۶۸ و مبارکه با شاخص ۶۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.