آلمان: لازم باشد، چند سال از کی‌یف حمایت می‌کنیم

بربوک تصریح کرد: متاسفانه ما باید این فرض را در نظر بگیریم که اوکراین همچنان به سلاح‌های سنگین جدیدی از جانب دوستانش تا تابستان آتی نیاز دارد.

وی افزود: کی‌یف نیز از آزادی ما دفاع می‌کند و مادامی که لازم باشد، ما به صورت مالی و نظامی از آنها پشتیبانی می‌کنیم.

این وزیر آلمانی خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در این توهم به سر می‌بُرد که اوکراین طی چند هفته سقوط می‌کند.

وی این هشدار را نیز داد که جنگ اوکراین ممکن است طی سال‌ها ادامه یابد.

بربوک همچنین از مطالبه اوکراین درخصوص شبه جزیره کریمه دفاع کرد و گفت: کریمه نیز متعلق به اوکراین است، جهان هیچ گاه الحاق آن به روسیه در سال ۲۰۱۴ را که مغایر با قانون بین المللی بود، به رسمیت نشناخت.