آقای رئیس جمهور هشدار هسته ای داد /وضعیت خطرناک است

زلنسکی شامگاه جمعه در یک سخنرانی ویدیویی گفت: “می‌خواهم تأکید کنم که وضعیت هنوز بسیار خطرناک است… هر گونه تکرار.. نیروگاه را به آستانه فاجعه برمی‌گرداند”.

زلنسکی همچنین درخواست خود را از تیمی متشکل از کارشناسان بین المللی برای بررسی این ایستگاه و همچنین خروج نیروهای روسیه از این ایستگاه تجدید کرد.

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه نیروهای اوکراینی را بهحمله مجدد به این نیروگاه متهم و اعلام کرد ارتش اوکراین دو بار نیروگاه اتمی زاپوریژیا را هدف حمله قرار داد.

نیروگاه زاپوریژیا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در جنوب اوکراین است که تاکنون هدف چندین حمله قرار گرفته و مسکو و کی‌یف یکدیگر را متهم به این حمله می‌کنند.