آغاز پرواز های کیش ایر به سمت افغانستان

وی در ادامه با اشاره به حجم درخواست‌های طرفینی مبنی بر سفر به هر دو کشور گفت: هم اتباع افغانستانی برای بازگشت به کشورشان و هم اتباع ایرانی برای سفر به افغانستان درخواست‌های مکرری داشتند که تعداد خطوط هوایی در این مسیر افزایش یابد که با رایزنی‌های انجام شده با هیأت حاکمه افغانستان محوز پروازهای شرکت کیش‌ایر پس از شرکت‌های ماهان و تابان صادر شد و امیدواریم تسهیلاتی جدی به ویژه در حوزه هزینه‌های سفر برای اتباع دو کشور فراهم شود.

انتهای پیام/