آخرین وضعیت ترافیکی در محور چالوس

سرهنگ پیمان کرمی روز یکشنبه ۱۳ شهریور اظهار کرد:  ترافیک در خط جنوبی جاده کرج – چالوس در محدوده های انتهای آزادراه تهران – شمال ، شهرستانک نسا تا دیزین کرج سنگین است.

وی اضافه کرد: این بار ترافیکی در خط شمالی محدوده تونل کسیل و نسا نیز سنگین گزارش شده است.

 این مسئول گفت: اکنون ترافیک در خط شمالی و جنوبی آزاد راه تهران- کرج – قزوین پرحجم گزارش شده است.