آخرین اسناد منتشر شده از قراردادهای پرسپولیس


آخرین اسناد منتشر شده از قراردادهای پرسپولیس

در سندی که باشگاه پرسپولیس اخیرا منتشر کرده رقم قرارداد بازیکنان اصلاح شده است.

 

به گزارش خبرگزاری موج، باشگاه پرسپولیس که ماه گذشته قرارداد یورگن لوکادیا را ثبت کرده بود، حالا در نامه جدید به فرابورس قرارداد او را نیز به سایر بازیکنان اضافه کرده تا رقم قرارداد بازیکنان خارجی پرسپولیس به حدود ۵۰ میلیارد تومان برسد.

در سند جدید منتشره از سوی سامانه کدال، رقم قرارداد بازیکنان خارجی پرسپولیس اصلاح شده و یورگن لوکادیا نیز به جمع وحدت حنانوف، گئورگی گولسیانی و شرزود تمیروف اضافه شده تا میزان دریافتی بازیکنان خارجی به ۴۹ میلیارد تومان برسد.

16564824_589