آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران

تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۶ هزار و ۷۹۲ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۲۴ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۱۱ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۸۲۷ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۴۶ هزار و ۲۶۷ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.