آبروریزی در حد جام جهانی

این کاپ به هر کشوری که رفت تحت اسپانسرینگ کوکاکولا بود و مشایعت چند ستاره بازنشسته بزرگ فوتبال جهان .

اما بواسطه مسائل غیر فوتبالی و غیر ورزشی، فوتبال ما کماکان زیر تیغ انواع تحریم های هوشمند است .

پیشتر قرار بود این رونمایی با حضور کاسیاس و کاکا در جزیره کیش انجام شود، اما بنا بر همان مسائل مطروحه که پیشتر شرحش رفت آنها حاضر به حضور در ایران نشدند.این یک بی احترامی است مگر یک جام فلزی به خودی خود چه ارزشی دارد!؟
از هر حیث و با هر نگاه ،منشور کوروش ،ده‌ها برابر رشک برانگیزتر و وسوسه کننده تر است برای عکسبرداری.
این از بخش نخست و اما قسمت دوم که مربوط به نمایش بی برنامه ای بود که یک سویش شهرداری تهران قرار داشت و قسمت دیگر فدراسیون فوتبال. همه ماجرا هم به ظ«کارگردانی »جواد خیابانی همیشه احساساتی.

خیابانی یادش رفت که فقط یک مجری است اما به سان یک سناریست همه فن حریف ،هر که در سالن حضور داشت را برای عکس انداختن به روی سن فرا خواند.
شرم آور بود طمع همه آنهایی که از هم سبقت می گرفتند برای تنها چند فریم عکس .
کاش زمین دهان باز می کرد و همه ما را یکجا می بلعید آن لحظه ای که نماینده فیفا با عصبانیت ،کاپ را در محفظه ای گذاشت و با خشم خارج شد.
آری برادر ، بله خواهر ! شکست تمام عیاری بود از ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی برای همه ما. همه ما.

خرسندم این مراسم از سیمای ملی
پخش نشد ؛شرمش ماند فقط برای آنهایی که در سالن بودند و چند هزارنفری که در لایو اینستاگرام واقعه را دیدند و غصه خوردند از …

خود کم‌بینی را در برق چشمان فردی دیدم که برای روای حاجت ،ملتمسانه به سمت جام می‌دوید و تنه می زد به اطرافیان و خواهان ثبت این لحظه بود در حافظه دیجیتال .
سوال این است ؛ تهش چه شود؟
لابد عکس را می‌دهد روی شاسی چاپ کنند و بعدا به نوه اش بگوید؛ «من با این جام عکس دارم !»

کاش قبل از برگزاری چنین مراسم‌هایی، دست کم چند نفر را دعوت کنند و بپرسند آداب رونمایی چگونه است؟
در ژاپن و استرالیا همین بساط بود ؟

نمی‌گویم هرچه آنان کنند درست محض است .اما این کم خودبینی مزمن را باید یک جایی، یک نفر به همه ما یادآوری کند ،تا بار دگر حوادث این دستی رخ ندهد.
این قاب را بگذارید کنار عکس یادگاری نمایندگان وقت مجلس با مویگرینی در بهارستان !
همانقدر خجالت اور ،همان اندازه خجل کننده.

باشد که یک جا عوض جواد خیابانی‌ها به اینکاره ها گوی و میدان را بدهیم.
جوادخان! هر چه از شهرداری و فدراسیون بابت اجرای این مراسم گرفی ، نوش جانت که قطعا صدا و تجربه گرانقدری برای چنین مراسم هایی داری ؛اما اصرار نکن به صحیح بودن آنچه انجام دادی و همچنان معتقدی، کارت برای فراخوانی همه به روی صحنه درست بود.
تو ناخواسته خالق این بی نظمی و تحقیر ما پیش چشمان نماینده فیفا شدی.کاش اگر دفعه ثانویه ای وجود داشت از یک کارگردان خوش ذوق دعوت کنند تا ثانیه به ثانیه مراسم رو بنویسد و بدهد به دست مجری .نه آنکه مجری فی البداهه بگوید ؛ اوجاقی تیمتُ بردار و بیا!

پول شیرین است، سکه بسان اسید قوی،محلل اکثر مشکلات دنیوی من و تو .
اما چیزی داریم به اسم شان و منزلت که قیمتش بسیار بسیار بالاست.
ارزان نفروشیم‌ ، جواهر عزت نفس خویشتن را در بازار مکاره امروزی .

251 251