آبرسانی به شش بیمارستان‌ بزرگ همدان توسط سازمان پسماند شهرداری تهران


آبرسانی به شش بیمارستان‌ بزرگ همدان توسط سازمان پسماند شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: آبرسانی به شش بیمارستان‌ بزرگ همدان توسط سازمان پسماند شهرداری تهران صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، محمد مهدی عزیزی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ضمن اعلام آبرسانی به شش بیمارستان‌ بزرگ همدان توسط سازمان پسماند شهرداری تهران صورت گیرد، بیان کرد: این اکیپ‌ها آب را در سطح شهر بارگیری و میان مردم توزیع می‌کردند اما پس از گذشت چند روز بنا به اعلامی که به ما شد مأموریت تغییر پیدا کرده و باید آبرسانی به بیمارستان‌های بزرگ انجام شود.

آبرسانی به شش بیمارستان‌ بزرگ همدان توسط سازمان پسماند شهرداری تهران

عزیزی در ادامه سخنان خود، عنوان کرد: درنهایت دستور داده شد که آبرسانی به شش بیمارستان‌ بزرگ همدان توسط سازمان پسماند شهرداری تهران صورت گیرد.

طبق دستور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، چهار دستگاه تانکر آب شامل دو دستگاه ۱۸ هزار لیتری و دو دستگاه ۱۲ هزار لیتری از دوم شهریور به شهر همدان اعزام شد. 

وی درباره اقدام دیگر سازمان پسماند به جز آبرسانی به بیمارستان‌ها، توضیح داد: البته در یک مرحله، تصفیه خانه بیمارستان‌ها تخلیه و شست‌وشو شدند و سپس از امکانات خودرو جنتکس لجن کش استفاده شد تا کف مخزن لایروبی شود. پس از این کار شست‌وشو، گندزدایی و ضدعفونی انجام شد تا آب بیمارستان تأمین شود.

بنا براعلام سایت شهر، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پایان اعلام کرد: روز گذشته ۱۱ شهریور به سازمان اعلام شد که ارائه خدمات به مدت هفت روز تمدید شده و نیروها باید تا یک هفته دیگر در شهر همدان حضور داشته باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از تمدید یک هفته‌ای خدمت رسانی و حضور اکیپ‌های اعزامی به شهر همدان به منظور آبرسانی به بیمارستان‌های بزرگ خبر داد.